עמוד ראשי

מתוך עִברִית Incel Wiki
ברוך הבא ל
Incel Wiki העברית
Incel Wiki הוא גם בשפות אחרות:

'אינסל' בהגדרתו, הוא מצב חיים נפוץ המתואר "כפרישות שאינה רצונית".

'אינסל' הוא כל מי שלא קיים יחסי מין, למשך שישה חודשים לפחות, גם אם הוא לא מזדהה עם מצבו. הלקסיקוגרף הראשון שהגדיר את המצב תיאר זאת כנסיבת חיים ולא כתרבות או אידיאולוגיה. המונח הוצג לראשונה בשנת 1739 על ידי 'אנטואן בנייר' בספרו על המיתולוגיה היוונית העתיקה. באותו זמן המונח עדיין לא הוגדר כמונח אקדמאי רשמי, כאורח חיים, או מצב קבוע. "אינסל" זה לא תרבות, תנועה, קבוצה, קהילה או פילוסופיה. המונח לעיתים נקשר בפילוסופיות כגון 'הגלולה השחורה' (בלאקפיל) או אתרים מחתרתיים כמו 4chan, פורומים המוקדשים למצב לפעמים נתפסים כרדיקלים או משונים. המונח הוכר לראשונה מבחינה אקדמית כתופעה סוציולוגית על פי 'מחקר דונלי' . 'Incel Wiki' אינם דוגלים באלימות, פשעים אלימים או פשעים מכול סוג.

מידע כללי המצב בגדול

ערכים שקשורים במרחב הגברי

ספרות ומדיה תאוריות
ערכים שמחכים לעריכה מידע על הדף